Hoe het werkt

Met behulp van gelden die ter beschikking worden gesteld door investeerders en gelden afkomstig uit het eigen vermogen van het Fonds worden panden aangeschaft die vervolgens commercieel verhuurd worden aan onder andere singles, gezinnen, starters en expats. Er wordt hierbij getracht om per woning minimaal 6% rendement per jaar te verdienen aan huurinkomsten. Investeerder genieten een gegarandeerd rendement van 3% per jaar over het geïnvesteerde vermogen. Dit rendement wordt op kwartaalbasis uitbetaald. Vanaf €1.000 is het al mogelijk om te participeren in het Fonds.

Comfort Leven Wonen BV heeft inmiddels verscheidene huizen én kantoorpanden in beheer. Hierbij wordt voornamelijk gefocust op woningen in de geliberaliseerde sector waarbij in het bijzonder duurzaamheid in acht wordt genomen.

Welke panden en plaatsen?

Comfort Leven Wonen is voornamelijk actief rondom de vestigingsplaats. Dit betreft onder andere Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Dordrecht en de overige Drechtssteden, maar we zijn ook actief in de regio Breda.

Transparantie

Transparantie staat hoog in het vaandel bij zowel Comfort Leven Wonen als Comfort Leven Fonds. Bestaande investeerders krijgen op verzoek inzicht in voortgangscijfers, portfoliomutaties, overeenkomsten en overige belangrijke stukken. Bovendien beleggen de oprichters ook een aanzienlijk deel van hun persoonlijke vermogen in Comfort Leven Fonds.

Uitstappen

Het is mogelijk om, met inachtneming van de voorwaarden en behoudens bijzondere omstandigheden, flexibel in- en uit de belegging te stappen. Comfort Leven Fonds B.V. is verplicht om over te gaan tot terugbetaling van de investering bij opzegging. Het is niet mogelijk om de investering over te dragen of doen overnemen door derden.

Belastingen

Het rendement van investeerders dat wordt behaald via Comfort Leven wordt belast in box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen). Hierbij wordt aangenomen dat het rendement niet wordt gerekend tot inkomsten die behoren bij een onderneming of uit werkzaamheden (box 1). Enkel investeerders woonachtig in Nederland kunnen participeren in het Fonds.